King Tiger Casino ประกาศปิดตัวชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ Ethereum

King Tiger Casino ประกาศปิดตัวชั่วคราว เนื่องจากความแออัดของสกุลเงิน Ethereum ส่งผลทำให้ระบบเกิดความไม่เสถียรเกิดขึ้น